Konzultační služby

V naší společnosti věříme, že komunikace a vynikající znalost prostředí klienta patří k nejdůležitějším předpokladům oboustranně přínosného vztahu. Proto je oblast poskytování konzultačních služeb jedním z našich základních pilířů. Tyto služby jsou nezbytnou součástí každé spolupráce s klientem, a to ve všech fázích. Je to nejefektivnější způsob zahájení spolupráce s budoucími klienty, nepostradatelný nástroj pro udržování stavu ICT infrastruktury v souladu s aktuálními bezpečnostními trendy a požadavky klienta, ale také neoddělitelná součást kvalitního propojení podpory.

Nezávazné konzultace mají jednu velkou výhodu pro klienty, a tou je možnost předem si ověřit vysokou odbornost a profesionalitu našich odborníků. Jejich kvalitu zaručujeme, kde můžeme, nic ale nenahradí osobní zkušenost, kterou vám konzultace poskytnou. Hlavní zásadou našich konzultantů je co největší technologická nezávislost při analýze problému a návrhu řešení, vynikající znalost prostředí klienta a respektování jeho požadavků.

Našim hlavním cílem je, aby zkušenosti a znalosti odborníků společnosti H-Square ICT Services napomohly k lepšímu a bezpečnému řízení podnikové informatiky, snižování nákladů a dodávání pouze takových řešení, která zvyšují kvalitu poskytovaných služeb a jsou skutečnou přidanou hodnotou. Veškeré návrhy jsou prováděny v souladu s best practices a doporučenými postupy z metodických rámců a standardů, jako např. ITIL, ISO 27000, ITSM.

Co klienti s našimi odborníky nejčastěji konzultují?

 • návrh a budování komplexních systémů zabezpečení ICT infrastruktury
 • audit a zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti, snižování plochy pro útok
 • hardening bezpečnostních zařízení a optimalizace bezpečnostních pravidel
 • provádění provozních auditů a auditů ICT infrastruktury
 • šetření provozních incidentů
 • rozvoj a zvýšení efektivnosti správy ICT služeb
 • návrh koncepčního přístupu k řízení bezpečnosti informací
 • návrh a budování datových sítí v oblasti enterprise a service providers
 • kontrola, technické a projektové řízení při budování či změnách v ICT infrastruktuře
 • posouzení bezpečnosti provozu se zaměřením na řízení zranitelností
 • příprava technické specifikace pro účely zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup aktivních prvků datové sítě dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zpracování oponentských posudků v oblasti návrhu řešení datových sítí a kybernetické bezpečnosti
 • příprava a tvorba interních směrnic v oblasti ICT bezpečnosti a řízení bezpečnosti informací
 • poskytování individuálních i skupinových odborných školení v oblasti bezpečnosti, správě a návrhu datových sítí
 • poskytování konzultací a školení v oblasti bezpečnosti na všech úrovních (základy počítačové bezpečnosti, provozní bezpečnost, koncoví uživatelé, ICT bezpečnost pro manažery)
 • prověření úrovně zabezpečení aplikace, systému nebo sítě